Βιοθυμική

Τι είναι η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και που βοηθά

Που βοηθά η κλινική ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία; 

Αρχικά ας δούμε τι είναι Βιοθυμική Υπνοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία :

Ο όρος Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη βραχεία θεραπευτική προσέγγιση, μέθοδο και διαδικασία, η οποία απευθύνεται άμεσα σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών (θυμικών), των συναισθηματικών, αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου.

Η Βιοθυμική δεν διαχωρίζει θεωρητικά ή πρακτικά το νευροβιολογικό από το θυμικό ή το συναισθηματικό ή ακόμη και το γνωστικό. Δεν θεωρεί απλά ότι οι λειτουργίες αυτές είναι αλληλένδετες, θεωρεί ότι στον ενήλικα είναι ένα και το αυτό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ή δράσης τους, περιλαμβανομένης και της εξωτερικής εκδήλωσης του συναισθήματος με τις συνακόλουθες νοητικές απεικονίσεις, σκέψεις και συμπεριφορές. Με λίγα λόγια, η Βιοθυμική βλέπει τον άνθρωπο από μια ολιστική, λειτουργική σκοπιά και όχι απλά σαν ένα σύνολο αλληλένδετων μεν, αλλά ανεξάρτητων λειτουργιών.

 

  • Η ευέλικτη δομή της Βιοθυμικής, αντιπροσωπεύει ακριβώς την φύση του ανθρώπου .

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη των Θεραπειών του Υποσυνειδήτου (Subconscious-mind Therapies) ή Θεραπειών του Συναισθήματος (Affect or Emotion Therapies), με αναγνωρίσιμες καταβολές σε προσεγγίσεις στην κλινική ύπνωση όπως η ερικσονιακή και νεο-ερικσονιακή υπνοθεραπεία, η θεραπεία των καταστάσεων του εγώ, το συμβολόδραμα, η αναλυτική υπνοθεραπεία, η clinical affectology κ.α..

Η Βιοθυμική Θεραπεία παρέχει μια ευέλικτη δομή η οποία δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής της θεραπευτικής διαδικασίας στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη, όπως αυτές διαμορφώνονται σε κάθε φάση κατά την εξέλιξη της θεραπείας. Εκτός από την επιλεκτική και κατάλληλα προσαρμοσμένη χρήση κλασικών τεχνικών της θεραπείας του υποσυνειδήτου, η Βιοθυμική θεραπεία χρησιμοποιεί πρωτοποριακές τεχνικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί μέσα από επισταμένη κλινική έρευνα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πολυεπίπεδη αποτελεσματικότητά τους. Σημαντικό στοιχείο αυτής της θεραπείας είναι και η προσαρμοσμένη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων μεθόδων της συμπεριφοριστικής, όπως η συστηματική απευαισθητοποίηση.

Επίσης, η Βιοθυμική αναγνωρίζει την (εμπειρική) εγκυρότητα και χρησιμοποιεί θεραπευτικά μη συμβατικές εμπειρίες, όπως «προηγούμενες ζωές» κτλ. – ιδιαίτερα όταν συμβαίνουν αυθόρμητα στα πλαίσια άλλων τεχνικών – χωρίς όμως να παίρνει συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ή ποια είναι η φύση αυτής της διάστασης της εμπειρίας του ανθρώπου.

Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

  • Βελτίωση δεξιοτήτων από το υποσυνείδητο στο συνειδητό.

Μια σημαντική πτυχή της Βιοθυμικής προσέγγισης είναι η ψυχοεκπαίδευση ή προετοιμασία του θεραπευόμενου σε συνειδητό επίπεδο. Βασικός στόχος της ψυχοεκπαίδευσης είναι η σταδιακή εστίαση της προσοχής (συνειδητής και ασυνείδητης) του θεραπευόμενου μέσω στοχευμένων συζητήσεων, στους εσωτερικούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούν και διατηρούν τις ανεπιθύμητες, αυτοματοποιημένες αντιδράσεις του ή τα ενοχλητικά συναισθήματα από τα οποία υποφέρει. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνεργασία του συνειδητού στη θεραπευτική διαδικασία. Ο τελικός θεραπευτικός στόχος της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας είναι η βιωματική αναπλαισίωση ή επανακωδικοποίηση συγκινησιακών προδιαθέσεων σε προσυμβολικό και προλεκτικό επίπεδο. Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται αποτελεσματικά στη θεραπεία όλων των ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοφυσιολογικών διαταραχών.

 

Το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο καθορίζει την πρακτική της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας, διαφέρει από αυτό άλλων προσεγγίσεων στην κλινική ύπνωση. Οι θεωρητικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία, είναι κυρίως οι τελευταίες έρευνες στη νευροβιολογία του συναισθήματος της σύγχρονης συγκινησιακής νευροεπιστήμης (Affective Neuroscience), οι θεωρητικές και πρακτικές αρχές της Βιοθυμικής επιστήμης (Affectology ή Affect-Logic), ιδιαίτερα όπως έχουν διατυπωθεί από τον ελβετό ψυχίατρο Luc Ciompi, οι έρευνες και οι θεωρίες της Επιγενετικής, οι θεωρίες της κβαντικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του χάους καθώς και η θεωρία των καταστάσεων του εγώ όπως έχει διαμορφωθεί από τους John και Helen Watkins και άλλους.

 

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αναπτύχθηκε το 2008 μέσα από την κλινική έρευνα και εμπειρία μιας ομάδας ειδικών της ψυχικής υγείας, με επικεφαλής τον Γιάννη Δόβελο σε συνεργασία με τον αυστραλό Ian White. Από τότε μέχρι σήμερα, η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται σαν κύρια προσέγγιση ή σε συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευμένων ειδικών ψυχικής υγείας.

 

Η Κλινική Βιοθυμική Υπνοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος διαταραχών:

• Κατάθλιψη
• Φοβίες
• Άγχος και Κρίσεις Πανικού
• Διακοπή καπνίσματος
• Παχυσαρκία
• Διαταραχές Προσωπικότητας
• Προβλήματα Σχέσεων
• Προβλήματα Ελέγχου του Θυμού
• Προβλήματα Πρόσληψης Τροφής
• Αύξηση Συμμόρφωσης στη Φαρμακευτική Αγωγή
• Χρόνιος Πόνος
• Σεξουαλικά Προβλήματα
• Προβλήματα με Ουσίες ή Αλκοόλ
• Προβλήματα σχετιζόμενα με μαθησιακές διαταραχές
• Διαταραχή μετά από Ψυχοτραυματικό Στρες

 

Το προγραμα της Κλινικής Ύπνωσης – Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας είναι πιστοποιημένο σε επαγγελματικό επίπεδο απο το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC).

To GHSC επιδοτείται από το βρετανικό Υπουργείο Υγείας και είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της Κλινικής Ύπνωσης στη Βρετανία.

 

Πηγή :http://www.psychotherapia.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *